Прима 91 става регионален представител на СМП

2014-04-22

Прима 91 е една от първите фирми членове на Съюза на международните превозвачи.  През 2014 г.  фирмата е избрана за регионален представител на Североизточна България.

Сдружението е учредено през месец април, 2004 г. и е вписано в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел.Съюзът на международните превозвачи е най-представителната  браншова организация, която обединява повече от 210  легитимни и реално работещи фирми, които осъществяват международни превози на товари на територията на три континента с над, 4700 превозни средства. Основните цели на Съюза са да защитава правата и законните интереси на превозвачите в Република България пред всички държавни и международни институции и да насърчава усилията на членовете си за регламентиране на професионална етика в областта на превозните услуги и недопускане на нелоялна конкуренция. 

Съюзът на международните превозвачи е член на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ), която е пълноправен член на Европейската асоциация на Автомобилните превозвачи  – UETR и като такъв гарантира интересите на автомобилните превозвачи на европейско ниво.