Първите 10 години в Прима 91

2019-07-12В миналите месеци, част от нашите верни и лоялни колеги, отбелязаха 10 години ползотворна и отдадена служба в редиците на Прима 91 ЕООД.

Честитим 10-годишния им юбилей и още веднъж им благодарим за съвестната и отговорна работа през тези не малко години!