"ПРИМА 91" ЕООД подписа договор за предоставяне на БФП

2021-02-22

На 08.02.2021 г. Прима 91 ЕООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.077-0859-C01,
с което стартира изпълнението на Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия
от пандемията COVID-19“ по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
Управляващ орган е Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“.
Общата стойност на проекта е 150 000 лв.
Размер на БФП: 100%, от които 127 500 лв. европейско финансиране и 22 500 лв. национално съфинансиране.
Продължителност на проекта: 3 месеца.
Общата цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал за Прима 91 ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.