10 години работа в Прима 91

Приветстваме с радост празника на нашите колеги - 10 години съвместна работа! Грамота за признание връчихме на Наталия и  Гергана, които се грижат за безпроблемната работа на шофьорите. 10 години част от фирмата е и Константин Комарджиев - шофьор. Благодарим на колегите и обещаваме, че ще направим всичко възможно, за...