10 години част от Прима 91

С щастие ви съобщаваме за още колеги отброили 10 години във фирмата ни! Благодарим за доверието, професионализма и мотивацията ви. Запознайте се със Слави и Игнат, които през април, 2023 година получиха награда. С Наско и Румен също отпразнувахме успеха. Благодарим Ви!