Прима 91 - първите 10 години

10
Публикувано на: юли 12, 2019

В миналите месеци, част от нашите верни и лоялни колеги, отбелязаха 10 години ползотворна и отдадена служба в редиците на Прима 91 ЕООД.

Честитим 10-годишния им юбилей и още веднъж им благодарим за съвестната и

отговорна работа през тези не малко години!