Прима 91 – първите 10 години

В миналите месеци, част от нашите верни и лоялни колеги, отбелязаха 10 години ползотворна и отдадена служба в редиците на Прима 91 ЕООД. Честитим 10-годишния им юбилей и още веднъж им благодарим за съвестната и отговорна работа през тези не малко години!